สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ข่าวประกาศ

บรรยายพิเศษ " AI makes BI more useful "

ผ่านไปแล้วกับบรรยากาศอันคึกคักและได้รับการตอบรับอย่างมากจากคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ กับการบรรยาย… อ่านต่อ

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561… อ่านต่อ

EMBC'18 : The 40th International Conference of IEEE EMBS

นางสาวคณิตา ดวงแจ่มกาญจน์ นักศึกษาปริญญาเอก จากสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) สถาบันวิศวกรรม… อ่านต่อ

เปิดตัวแล้ว ! หนังสือเล่มแรก "การประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิทัล ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้"

ตัวอย่าง

จากประสบการณ์การสอนและการทำวิจัยทางด้านการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลมายาวนานกว่า 20 ปีของ รศ. นิพนธ์ ธีรอ… อ่านต่อ

สืบสานประเพณีดีงาม รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส

ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ตลอดจ… อ่านต่อ

A*STAR กับการอบรม Intensive Engineering Course โดย BMEI

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในการจัดการอบรมหลักสูตร Intensive Engi… อ่านต่อ

" สมาร์ทกระติ๊บ " คุมแคลอรี่ข้าวเหนียว

รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มช. นำผลงานวิจัย Smart kratib : กระติ๊บอัจ… อ่านต่อ