งานวิจัย

การประยุกต์ไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดไฮโดรเจนเปอรออกไซด์จากภาวะออกซิเดทีฟสเตรส เพื่อใช้ในทางการแพทย์

ประเภทงานวิจัย: Sensors & Biosensors
นักวิจัย: Donrawee Leelarungrayub, Somchai Pattana
หน่วยงานวิจัย: Associated Medical Sciences/Physical Therapy