งานวิจัย

การค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอของยีน MC5R ในไก่

ประเภทงานวิจัย: Bioinformatics & System Biology
นักวิจัย: Supamit Mekchay
หน่วยงานวิจัย: Associated Medical Sciences/Medical Technology