งานวิจัย

เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผ่านพอร์ตยูเอสบี

ประเภทงานวิจัย: Medical Imaging
นักวิจัย: Nipon Theera-Umpon
หน่วยงานวิจัย: Associated Medical Sciences/Medical Technology