งานวิจัย

โปรโตคอลการโมเดลโครงสร้างแอนติบอดีและแอนติเจน

ประเภทงานวิจัย: Cellular, Tissue and Genetic Engineering
นักวิจัย: Vannajan Sanghiran
หน่วยงานวิจัย: Associated Medical Sciences/Medical Technology