งานวิจัย

การสร้างเครื่องขยายสัญญาณที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางการแพทย์สำหรับประเมินความล้มเหลวในการทำงานของระบบประสาท

ประเภทงานวิจัย: Biomechanics
นักวิจัย: Orawan Prasartwuth
หน่วยงานวิจัย: Associated Medical Sciences/Physical Therapy