งานวิจัย

ระบบการสั่งใช้ยาในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเอชไอวีแบบอัตโนมัติ

ประเภทงานวิจัย: Bioinstrumentation
นักวิจัย: Nipon Theera-Umpon, Sansanee Auephanwiriyakul
หน่วยงานวิจัย: Engineering/Computer Engineering