งานวิจัย

การค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอของยีน MC5R ในไก่

ประเภทงานวิจัย: Bioinformatics & System Biology
นักวิจัย: Supamit Mekchay
หน่วยงานวิจัย: Associated Medical Sciences/Medical Technology

การประยุกต์ไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดไฮโดรเจนเปอรออกไซด์จากภาวะออกซิเดทีฟสเตรส เพื่อใช้ในทางการแพทย์

ประเภทงานวิจัย: Sensors & Biosensors
นักวิจัย: Donrawee Leelarungrayub, Somchai Pattana
หน่วยงานวิจัย: Associated Medical Sciences/Physical Therapy

การประเมินการใช้ไคโตซานเป็นระบบนำส่งยาหยอดตาแวนโคไมซิน

ประเภทงานวิจัย: Drug Delivery
นักวิจัย: Phuriwat Leesawat
หน่วยงานวิจัย: Pharmacy/Pharmaceutical Science

การสร้างเครื่องขยายสัญญาณที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางการแพทย์สำหรับประเมินความล้มเหลวในการทำงานของระบบประสาท

ประเภทงานวิจัย: Biomechanics
นักวิจัย: Orawan Prasartwuth
หน่วยงานวิจัย: Associated Medical Sciences/Physical Therapy

ระบบการสั่งใช้ยาในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเอชไอวีแบบอัตโนมัติ

ประเภทงานวิจัย: Bioinstrumentation
นักวิจัย: Nipon Theera-Umpon, Sansanee Auephanwiriyakul
หน่วยงานวิจัย: Engineering/Computer Engineering

เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผ่านพอร์ตยูเอสบี

ประเภทงานวิจัย: Medical Imaging
นักวิจัย: Nipon Theera-Umpon
หน่วยงานวิจัย: Associated Medical Sciences/Medical Technology

โปรโตคอลการโมเดลโครงสร้างแอนติบอดีและแอนติเจน

ประเภทงานวิจัย: Cellular, Tissue and Genetic Engineering
นักวิจัย: Vannajan Sanghiran
หน่วยงานวิจัย: Associated Medical Sciences/Medical Technology