ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน คุณวุฒิปริญญาโท ตำแหน่งเลขที่ E520009 สังกัดสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

พุธ 21 สิงหาคม 2562 14:29 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ กานต์ชนา ปัญญา โทร 053-942083, 0618024443 อีเมล bmei@cmu.ac.th


ไฟล์แนบ
รูปภาพ