บรรยายพิเศษ

อังคาร 6 สิงหาคม 2562 18:37 น.

ผ่านไปแล้วกับบรรยากาศอันคึกคักและได้รับการตอบรับอย่างมากจากคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ กับการบรรยายพิเศษ ศาสตราจารย์ Thierry Denoeux จาก Université de Technologie de Compiègne ประเทศฝรั่งเศส ในหัวข้อ " A fresh look at some Machine Learning techniques from the perspective of Dempster-Shafer theory " ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ชั้น 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ตึก RTT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภายในงานได้ให้ความรู้และนำเสนอตัวอย่างของการนำทฤษฎี Dempster-Shafer ในงานด้านการทำ Machine Learning เพื่อการอธิบายที่มาของคำตอบเมื่อนำชุดข้อมูลให้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์เพื่อพยากรณ์คำตอบ อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการช่วยอธิบายความจำเป็นของการทำ กระบวนการคัดเลือกคุณลักษณะ (Feature Selection) อีกด้วย


ไฟล์แนบ
รูปภาพ