เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

อังคาร 9 กรกฎาคม 2562 14:08 น.

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา)

สมัครออนไลน์ได้ที่ >>> http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php

*** โดยหลักสูตรของเราสามารถสมัครเรียนได้ตลอดทั้งปี โดยไม่ต้องรอรอบการสมัคร ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและการสมัครได้ที่...
โทรศัพท์ 053-942083-4, 061-8024443
อีเมล bmecmu@gmail.com


รูปภาพ