คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2562 09:49 น.

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารจากสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน และ รศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล พร้อมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์
โดยการมาเยี่ยมชมในครั้งนี้ ยังถือเป็นโอกาสในการหารือและสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัยระหว่างสองหน่วยงาน


รูปภาพ