ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2562 08:29 น.

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารจากสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน และ รศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล พร้อมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์
โดยการมาเยี่ยมชมในครั้งนี้ ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและการศึกษาระหว่างสองสถาบันร่วมกันในอนาคตอีกด้วย


รูปภาพ