ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยธุรการ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2)

ศุกร์ 22 มีนาคม 2562 16:10 น.


รูปภาพ