Digital Health Chiang Mai Revolution โครงการดีที่คนเชียงใหม่ไม่ควรพลาด

อังคาร 12 มีนาคม 2562 15:51 น.

เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับงาน Digital Health Chiang Mai Revolution หนึ่งในกิจกรรมดีๆ ในโครงการ “การพัฒนาพื้นที่สุขภาพดิจิตอลภาคเหนือ เพื่อการขับเคลื่อนสู่เชียงใหม่เมืองสุขภาพ” ภายใต้ความร่วมมือของ TCELS และ STeP ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 12.30 น. ณ โครงการ One Nimman ชั้น 5 ห้อง Nimman Convention Centre โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) เป็นประธานเปิดงาน

โดยในงานดังกล่าว สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเสนอผลงานนวัตกรรมหลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น Smart Kratib กระติ๊บอัจฉริยะที่ช่วยควบคุมปริมาณแคลอรี่การบริโภคคาร์โบไฮเดรตจากข้าว, เครื่องแจ้งพิกัดขอความช่วยเหลือแบบไร้สาย ที่สามารถระบุพิกัดของผู้ต้องการความช่วยเหลือบน google map, เครื่องพิมพ์สามมิติ (FDM) แบบ Single Filament และ Syringe Extruder รวมทั้งประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ หากท่านสนใจในผลิตภัณฑ์ของสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ สามารถติดต่อผ่านทาง email: bmecmu@gmail.com หรือโทร 053-942083-4 สำหรับผู้สนใจสมัครเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สามารถเข้าดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ http://bmei.cmu.ac.th/degrees.php หรือสมัครได้ที่ https://bit.ly/2NZpyM8


รูปภาพ
Digital Health Chiang Mai Revolution โครงการดีที่คนเชียงใหม่ไม่ควรพลาด
Digital Health Chiang Mai Revolution โครงการดีที่คนเชียงใหม่ไม่ควรพลาด
Digital Health Chiang Mai Revolution โครงการดีที่คนเชียงใหม่ไม่ควรพลาด
Digital Health Chiang Mai Revolution โครงการดีที่คนเชียงใหม่ไม่ควรพลาด
Digital Health Chiang Mai Revolution โครงการดีที่คนเชียงใหม่ไม่ควรพลาด
Digital Health Chiang Mai Revolution โครงการดีที่คนเชียงใหม่ไม่ควรพลาด
Digital Health Chiang Mai Revolution โครงการดีที่คนเชียงใหม่ไม่ควรพลาด
Digital Health Chiang Mai Revolution โครงการดีที่คนเชียงใหม่ไม่ควรพลาด
Digital Health Chiang Mai Revolution โครงการดีที่คนเชียงใหม่ไม่ควรพลาด
Digital Health Chiang Mai Revolution โครงการดีที่คนเชียงใหม่ไม่ควรพลาด
Digital Health Chiang Mai Revolution โครงการดีที่คนเชียงใหม่ไม่ควรพลาด
Digital Health Chiang Mai Revolution โครงการดีที่คนเชียงใหม่ไม่ควรพลาด