เปิดตัวแล้ว ! หนังสือเล่มแรก

อังคาร 17 กรกฎาคม 2561 11:04 น.

จากประสบการณ์การสอนและการทำวิจัยทางด้านการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลมายาวนานกว่า 20 ปีของ รศ. นิพนธ์ ธีรอำพน ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้คิดค้นทฤษฎีและวิธีการสร้างปัญญาประดิษฐ์ ท่านได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์ในการสอนและในการทำวิจัยอันยาวนานกว่า 20 ปี ไว้ในหนังสือนี้แล้ว

ทฤษฎี อัลกอริทึม วิธีการ และเทคนิคในหนังสือเล่มนี้ล้วนมีเอกลักษณ์ ไม่สามารถหาอ่านได้ตามตำราทั่วไป และจากประสบการณ์ในการทำวิจัยทางด้านการประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิทัลมาอย่างยาวนาน องค์ความรู้เหล่านี้จึงถูกเผยแพร่ในรูปแบบการบรรยายพิเศษ Plenary , Keynote และ Invited Speaker ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากจะเหมาะสมสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาแล้ว ผู้อ่านทั่วไปที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ , สนใจความก้าวหน้าในยุคดิจิทัล หรือ ผู้ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัล สามารถใช้ความรู้จากหนังสือเล่มนี้ได้ทั้งหมดทั้งสิ้น

"การประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิทัล : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ "
จึงเป็นหนังสือเล่มแรกและเป็นเล่มเดียวที่สามารถจับจองได้ผ่านทาง สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เท่านั้น
ราคา 495 บาท

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ กานต์ชนา
อีเมลล์ : biomedcmu@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 053-942-083-4
facebook : Biomedical Engineering, Chiang Mai University


ไฟล์แนบ
รูปภาพ
ตัวอย่าง