ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปฏิบัติงานวิศวกร ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จันทร์ 24 กันยายน 2561 17:06 น.


รูปภาพ