รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมห้องห้องวิจัยทัศนศาสตร์อะตอมควอนตัม (QAO)

พฤหัสบดี 8 พฤศจิกายน 2561 13:06 น.

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสต้อนรับท่าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ. ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ รศ. ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.วรานนท์ อนุกูล รองผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้าห้องวิจัยทัศนศาสตร์อะตอมควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเสนองานวิจัยไบโอโฟโตนิกส์ เซ็นเซอร์ (Biophotonic Sensors) ซึ่งเป็นความร่วมระหว่างห้องวิจัยทัศนศาสตร์อะตอมควอนตัม (QAO) และสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BMEI) เพื่อผลิตไบโอโฟโตนิกส์ เซ็นเซอร์ ที่สามารถตรวจวัดสารที่มีความไวสูงเพื่อเป็นประโยชน์ในทางการแพทย์ต่อไป


รูปภาพ