สมัครได้แล้ววันนี้! ป.โท - ป.เอก สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) เทอม 1/2565

พุธ 10 พฤศจิกายน 2564 15:44 น.

✨ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
■ สมัครได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2564
ที่ https://cmu.to/admission
■ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 4 มกราคม 2564
■ สอบคัดเลือก วันที่ 7 มกราคม 2564
สามารถดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/PckHJ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์: 053-942083
Facebook: Biomedical Engineering Institute, Chiang Mai University
อีเมล: bmei@cmu.ac.th


รูปภาพ