สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและหัวหน้างานจากมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.เชียงใหม่

อังคาร 12 ตุลาคม 2564 15:54 น.

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มช. ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและหัวหน้างานจากมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.เชียงใหม่ โดยได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิด พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมและศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ รวมถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยและการรักษาผู้พิการและผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นโอกาสในการหารือและสร้างความร่วมมือในการต่อยอดงานวิจัยระหว่างสองหน่วยงาน
อีกทั้ง สถาบันฯ ยังได้ส่งมอบ FaceME เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร ณ มูลนิธิขาเทียม ฯ อีกด้วย

#BMEi #BMEiCMU #CMU


รูปภาพ