การบริการทางวิชาการ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

พุธ 9 มิถุนายน 2564 09:56 น.

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้เปิดให้บริการทางวิชาการหลายรายการ ได้แก่
- บริการสำหรับกล้องจุลทรรศน์วัดแรงระดับอะตอม (Atomic Force Microscope: AFM)
- บริการสำหรับอุปกรณ์วัดความเร็วด้วยการถ่ายภาพดิจิตอลของอนุภาค (Digital Particle Image Velocimetry: DPIV)
- บริการสำหรับเครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง (Freeze Dryer)
- บริการสำหรับเครื่องทำน้ำ DI (Deionization System)
- บริการสำหรับเครื่อง Spectrophotometer
- บริการสำหรับหม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave)
- บริการสำหรับงาน Cell culture
- บริการสำหรับสำหรับเครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ
- บริการสำหรับเครื่องกัดอัตโนมัติ CNC milling
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ bmei@cmu.ac.th หรือโทร. 053-942083, 061-802-4443


รูปภาพ