เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 09:51 น.

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 25 เมษายน 2564 ที่

สมัครออนไลน์ได้ที่ >>> https://cmu.to/admission2021

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและการสมัครได้ที่.
Facebook: Biomedical Engineering Institute, Chiang Mai University
โทรศัพท์ 053-942083-4, 061-8024443
อีเมล bmei@cmu.ac.th


รูปภาพ
รายละเอียดหลักสูตร
กระบวนวิชา
ทุนการศึกษาและขอบเขตงานวิจัย