ทีมวิจัย A.I. มช. รับรางวัลระดับนานาชาติจากงานวิจัยการระบุตำแหน่งชิ้นส่วนยานยนต์แบบอัตโนมัติสำหรับระบบ Augmented Reality (AR)

อังคาร 22 ธันวาคม 2563 09:56 น.

ทีมวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) จากห้องวิจัยปัญญาเชิงคำนวณ (Computational Intelligence Research Laboratory: CI Lab) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering Institute) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 16th International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing (IIHMSP 2020) / The 13th International Conference on Frontiers of Information Technology, Applications and Tools (FITAT 2020) ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2563

บทความ Automobile Parts Localization Using Multi-layer Multi-model Images Classifier Ensemble โดย นายณัฐภัทร การะเกษ รศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล และ รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน เป็นงานวิจัยที่นำเสนอวิธีการใหม่ในโลกของ A.I. เพื่อใช้ในการระบุตำแหน่งชิ้นส่วนยานยนต์แบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในระบบความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR) ในการศึกษาเกี่ยวกับยานยนต์ โดยในปัจจุบันทีมวิจัยนี้ได้ดำเนินการสร้างระบบ A.I. ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ กองทัพ โรงพยาบาล โรงไฟฟ้า ฯลฯ ครอบคลุมปัญหาด้าน Big data, Data mining, Data prediction, Pattern analysis ฯลฯ


รูปภาพ