สมัครได้แล้ววันนี้ งานสัมมนาออนไลน์ สมองกล คน(ต้อง) อัจฉริยะ(กว่า)

อังคาร 3 พฤศจิกายน 2563 10:23 น.

งานสัมมนาออนไลน์ผ่าน zoom เรื่อง สมองกล คน(ต้อง) อัจฉริยะ(กว่า) โดย รศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล

ว่าด้วยเรื่อง ปัญญาประดิษฐ์หรือที่หลายๆ คนรู้จักในชื่อย่อว่า AI (Artificial Intelligence) โปรแกรมที่ถูกเขียนและพัฒนาให้มีความสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผนและตัดสินใจได้จากการประมวลผลของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีบทบาทเป็นอย่างมากในหลายอุตสาหกรรม และมีประสิทธิภาพเทียบเคียงมนุษย์อีกด้วย
เมื่อสมองกลเข้ามา คนก็ต้องอัจฉริยะกว่าเพื่อให้อยู่รอดและสามารถปรับตัวกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน มาหาคำตอบและมาเรียนรู้ไปด้วยกัน ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมและลงทะเบียน ได้ตาม QR Code หรือที่ https://www.lifelong.cmu.ac.th/webinar.php?webinar_id=000019


รูปภาพ
สมองกล คน(ต้อง) อัจฉริยะ(กว่า)