คลอดแล้ว BMEi Face Mask Enhancer นวัตกรรมดีๆ เพื่อคนไทย ตัวอย่างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชน

จันทร์ 20 กรกฎาคม 2563 15:59 น.

หลังจากที่ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือทีม “บีมี่ ซีเอ็มยู” “BMEi CMU” ได้ออกแบบและสร้าง BMEI Face Mask Enhancer (อุปกรณ์สวมครอบหน้ากากอนามัย) โดยใช้ 3D Printer ตอนนี้อุปกรณ์ของเราพร้อมแล้วในการผลิตเป็นจำนวนมากด้วยการฉีดพลาสติกโดยใช้แม่พิมพ์

บีมี่ ซีเอ็มยู ขอขอบคุณ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริษัท SmartplaS Thailand และ บริษัท M.P.Plastech จำกัด ภายใต้การประสานงานของอาจารย์ไพศาล กสิกรรม ที่ให้การสนับสนุนการปรับแบบ การจัดสร้างแม่พิมพ์และฉีดพลาสติก

เป็นอีกตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างองค์กรเอกชนและมหาวิทยาลัย ที่ร่วมกันสนับสนุนและผลักดันนวัตกรรมดีๆ ฝีมือคนไทยเพื่อคนไทย

BMEI Face Mask Enhancer นี้ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สวมครอบทับหน้ากากอนามัย ช่วยลดช่องว่างระหว่างใบหน้าและหน้ากากอนามัย ทำให้อากาศผ่านทางรูพรุนของหน้ากากอนามัยเท่านั้น จึงเพิ่มประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัย ช่วยเพิ่มความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์ในยุค COVID-19 มากยิ่งขึ้น


ไฟล์แนบ
รูปภาพ