ร่วมหารือและสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับ AIS

ศุกร์ 15 พฤษภาคม 2563 22:03 น.

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหารจากสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการ และ รศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนักวิจัยของสถาบัน ร่วมต้อนรับทีมงานจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) เพื่อประชุมและหารือร่วมกันในการสร้างผลงานวิจัย รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย


รูปภาพ