เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ผลิต "Face Shield" ฝ่า COVID-19

พฤหัสบดี 26 มีนาคม 2563 16:47 น.

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการสร้าง BMEi Face Shield หรือหน้ากากชนิดปกป้องทั้งใบหน้าเพื่อป้องกันละอองฝอยและสารคัดหลั่งขึ้น โดยได้สร้างในส่วนของ headband จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่ทางสถาบันได้สร้างและพัฒนาขึ้นมาใช้เอง เนื่องจากปัจจุบัน Face Shield ที่ใช้ในโรงพยาบาลต่างๆ มีปริมาณไม่เพียงพอ อีกทั้งยังมีความต้องการอย่างเร่งด่วน ซึ่งเกิดจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
ทางสถาบันจึงได้ทำการทดสอบการใช้งาน และส่งไปให้ทางโรงพยาบาลที่สนใจและมีความต้องการใช้ BMEi Face shield เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทางสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน


รูปภาพ