“BMEI Open House” (BMei - VET Get Together)

ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 20:40 น.

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารจากสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน และ รศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์
โดยการมาเยี่ยมชมในครั้งนี้ ยังถือเป็นโอกาสในการหารือ และสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัยระหว่างสองหน่วยงาน


รูปภาพ