เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2562 11:58 น.

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สมัครออนไลน์ได้ที่ >>> http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและการสมัครได้ที่...
โทรศัพท์ 053-942083-4, 061-8024443
อีเมล bmei@cmu.ac.th


รูปภาพ