โครงการวิจัย

บีมี่ซีเอ็มยู จับมือ ทันตะ มช. สร้างนวัตกรรมช่วยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ “CMU-DONEพอดี” (CM NOSE TIP)

5 มิถุนายน 2563

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (BMEi CMU) ร่วมกับ ศูนย์รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (Cleft Center) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยการคิดค้…


งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ล่าสุด (2017-2020)

5 พฤษภาคม 2563

Recent Publications (2017-2020) Klangjorhor, J., Chaiyawat, P., Teeyakasem, P., Sirikaew, N., Phanphaisarn, A., Settakorn, J., Lirdprapamongkol, K., Yama, S., Svasti, J., Pruksakorn, D. Mycopheno…


A*STAR กับการอบรม Intensive Engineering Course โดย BMEI

14 มิถุนายน 2561

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในการจัดการอบรมหลักสูตร Intensive Engineering Course: Medical Device Prototyping ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยจาก Agency for Science , Techno…