ข่าวประชาสัมพันธ์


ทีมบีมี่จับมือโรงพยาบาลลำพูน ร่วมปรึกษาแนวคิดพัฒนานวัตกรรมการแพทย์และการนำร่องทดลองใช้ CMUgency ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

27 ธันวาคม 2564

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BMEi) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.สุรักษ์ อุดมสม นักวิจัยจากทีมบีมี่ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลลำ…


ทีมบีมี่เดินหน้านำเสนอนวัตกรรมทางการแพทย์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิทดลองใช้งาน ณ โรงพยาบาลสันทราย

9 ธันวาคม 2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BMEi) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมบีมี่ซึ่งเป็นทีมนักวิจัยจากสถาบันฯ เดินทางไปนำเสนอนวัตกรรมต้นแบบ CMU Smart…


นักวิจัยสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "ICAPMA-JMAG-2021"

8 ธันวาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พรสวาท ใบพายวาสน์ นักวิจัยประจำสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล "Best Poster award in SS9: Nanomaterials, Thick and Thin Films and Surface Scienc…


นักศึกษา ป.โท สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

8 ธันวาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนราวดี สาวะมูล นักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล "Excellent Oral presentation award in SS11: Engineering Technology for …


Study With BMEi Get Scholarship With BMEi! 1st Semester Academic Year 2022

1 ธันวาคม 2564

CMU Presidential Scholarship (Active Recruitment) Applicant Qualifications 1. Apply in Master’s Degree or Doctoral Degree Program in course with master’s thesis or dissertation 2. Must have a GP…


สมัครได้แล้ววันนี้! ป.โท - ป.เอก สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) เทอม 1/2565

10 พฤศจิกายน 2564

✨ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ■ สมั…


BMEi ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก กสทช. ในโอกาสเยี่ยมชมและนำเสนอต้นแบบงานวิจัย

19 ตุลาคม 2564

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ให…


สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและหัวหน้างานจากมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.เชียงใหม่

12 ตุลาคม 2564

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มช. ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและหัวหน้างานจากมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.เชียงใหม่ โดยได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิด พร้อมท…


Study With BMEi Get Scholarship With BMEi!

15 กันยายน 2564

SPECIAL ONLY FOR FOREIGN STUDENTS! "CMU Presidential Scholarship (Active Recruitment)" Scholarship Coverage - 1. Tuition Fee: THB 50,000 to 200,000 depending on each program. - Life, Accident,…


สมัครได้แล้ววันนี้! ป.โท - ป.เอก สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา)

10 กันยายน 2564

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สมัครไ…


Special lecture: Engineering of antibody: design from nature to therapeutic

16 สิงหาคม 2564

!! APPLY NOW !! Special lecture by Prof. Dr. Chatchai Tayapiwattana, Division of Clinical Immunology, Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University Topic: Engineering of antibody…


ประกาศสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13 กรกฎาคม 2564

ประกาศสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นไปตาม ปร…


การบริการทางวิชาการ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

9 มิถุนายน 2564

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้เปิดให้บริการทางวิชาการหลายรายการ ได้แก่ - บริการสำหรับกล้องจุลทรรศน์วัดแรงระดับอะตอม (Atomic Force Microscope: AFM) - บริการสำหรับอุปกรณ์วัดความเร็วด้วยการถ่ายภาพดิจิตอ…


BMEi ร่วมสู้วิกฤติ COVID-19! เชิญร่วมบริจาค FaceME

2 มิถุนายน 2564

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาค "อุปกรณ์สวมครอบหน้ากากอนามัย" (BMEi Face Mask Enhancer: FaceME) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้หน้ากากอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์ ทุกการบริจ…


รายละเอียดหลักสูตร

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

8 เมษายน 2564

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สมัครได้…


BMEi Open House

12 มีนาคม 2564

วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) คืออะไร?? เรียนอะไรกันบ้างน้า? เรียนจบแล้ว...ไปทำอะไรได้บ้าง? ???? มาหาคำตอบกันได้ที่ "BMEi Open Houses" ???? วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง…


ทีมวิจัย A.I. มช. รับรางวัลระดับนานาชาติจากงานวิจัยการระบุตำแหน่งชิ้นส่วนยานยนต์แบบอัตโนมัติสำหรับระบบ Augmented Reality (AR)

22 ธันวาคม 2563

ทีมวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) จากห้องวิจัยปัญญาเชิงคำนวณ (Computational Intelligence Research Laboratory: CI Lab) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering Institute) มหาว…


สมองกล คน(ต้อง) อัจฉริยะ(กว่า)

สมัครได้แล้ววันนี้ งานสัมมนาออนไลน์ สมองกล คน(ต้อง) อัจฉริยะ(กว่า)

3 พฤศจิกายน 2563

งานสัมมนาออนไลน์ผ่าน zoom เรื่อง สมองกล คน(ต้อง) อัจฉริยะ(กว่า) โดย รศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล ว่าด้วยเรื่อง ปัญญาประดิษฐ์หรือที่หลายๆ คนรู้จักในชื่อย่อว่า AI (Artificial Intelligence) โปรแ…


เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

20 สิงหาคม 2563

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) หลักสูตรวิศวกร…


คลอดแล้ว BMEi Face Mask Enhancer นวัตกรรมดีๆ เพื่อคนไทย ตัวอย่างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชน

20 กรกฎาคม 2563

หลังจากที่ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือทีม “บีมี่ ซีเอ็มยู” “BMEi CMU” ได้ออกแบบและสร้าง BMEI Face Mask Enhancer (อุปกรณ์สวมครอบหน้ากากอนามัย) โดยใช้ 3D Printer ตอนนี้อุปกรณ์ของ…


ร่วมหารือและสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับ AIS

15 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหารจากสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการ และ รศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนักวิจัยของสถาบัน ร่วมต้อนรับ…บีมี่ ซีเอ็มยู ออกแบบและสร้าง BMEi Face Mask Enhancer เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน้ากากอนามัย

24 เมษายน 2563

เคยหรือไม่ >>>>>> mask ไม่แนบสนิทกับใบหน้า >>>>>> mask ขนาดไม่พอดีกับหน้าเรา >>>>>> mask หลุดระหว่างพูด >>>>>> หาขนาด mask ที่เหมาะสมกับลูกหลานที่เป็นเด็กไม่ได้ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย…


เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ผลิต "Face Shield" ฝ่า COVID-19

26 มีนาคม 2563

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการสร้าง BMEi Face Shield หรือหน้ากากชนิดปกป้องทั้งใบหน้าเพื่อป้องกันละอองฝอยและสารคัดหลั่งขึ้น โดยได้สร้างในส่วนของ headband จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ…


“BMEI Open House” (BMei - VET Get Together)

28 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารจากสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำโดย รศ…


เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

15 กุมภาพันธ์ 2563

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ** สามารถดำ…


ทีมวิจัย A.I. มช. รับรางวัลระดับนานาชาติจากงานวิจัยการระบุตัวบุคคลด้วยภาพใบหู

15 มกราคม 2563

ทีมวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) จากห้องวิจัยปัญญาเชิงคำนวณ (Computational Intelligence Research Laboratory: CI Lab) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering Institute) มหาว…


เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

18 พฤศจิกายน 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สมัครออนไลน์…


AcroEdge Co., Ltd และ RDMM Promotion Center, Public Foundation of Kansai Research Institute เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

22 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะผู้ติดตามจาก AcroEdge Co., Ltd และ RDMM Promotion Center, Public Foundation of Kansai Research Institute ประเทศญี่ปุ่น …


ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช.

13 กันยายน 2562

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมงาน 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. โดยร่วมจัดนิทรรศการเสนอผลงาน 3D Bioprinting Technology รวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในระดับปริ…


บรรยายพิเศษ

6 สิงหาคม 2562

ผ่านไปแล้วกับบรรยากาศอันคึกคักและได้รับการตอบรับอย่างมากจากคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ กับการบรรยายพิเศษ ศาสตราจารย์ Thierry Denoeux จาก Université de Technologie de Compiègne ประเทศฝรั่งเศส ในหัวข้อ…


เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

9 กรกฎาคม 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกร…


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

4 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารจากสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพ…การอบรม และ Workshop

1 กรกฎาคม 2562

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนผู้สนใจและผู้รักในการวิ่ง เข้าร่วมการอบรม และ Workshop ในโครงการ "Engineer Your Healthy Run เพราะการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีนั้น...ท่านสร้างได้" โครงก…


ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

31 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารจากสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ นำโดย รศ.…


Digital Health Chiang Mai Revolution โครงการดีที่คนเชียงใหม่ไม่ควรพลาด

Digital Health Chiang Mai Revolution โครงการดีที่คนเชียงใหม่ไม่ควรพลาด

12 มีนาคม 2562

เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับงาน Digital Health Chiang Mai Revolution หนึ่งในกิจกรรมดีๆ ในโครงการ “การพัฒนาพื้นที่สุขภาพดิจิตอลภาคเหนือ เพื่อการขับเคลื่อนสู่เชียงใหม่เมืองสุขภาพ” ภายใต้ความร่วมมือข…


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน การสอบรับเข้านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) 1/2562 รอบที่ 1

1 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน การสอบรับเข้านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) 1/2562 รอบที่ 1ทีมวิจัย AI มช. สร้างผลงานคว้ารางวัล Best Paper Award ระดับนานาชาติ

24 มกราคม 2562

ทีมวิจัย AI มช. สร้างผลงานคว้ารางวัล Best Paper Award ระดับนานาชาติ ทีมวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากห้องวิจัยปัญญาเชิงคำนวณ (Computational Intelligence Research Laboratory: CI Lab) คณะวิศวกรรมศาสตร…


เชิญชวนร่วมงาน Santa Snow Town 2018

19 ธันวาคม 2561

เชิญชวนร่วมงาน Santa Snow Town 2018 งานคริสตมาสที่จะพาเด็กๆมาสนุกและร่วมกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปรับของขวัญจากคุณลุงซานต้าผู้ใจดี, การประกวดหนูน้อยแอมบาสเดอร์พรอมเมนาด้าเชียงใหม่ และ…


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมห้องห้องวิจัยทัศนศาสตร์อะตอมควอนตัม (QAO)

8 พฤศจิกายน 2561

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสต้อนรับท่าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั…


บรรยายพิเศษ " AI makes BI more useful "

8 ตุลาคม 2561

ผ่านไปแล้วกับบรรยากาศอันคึกคักและได้รับการตอบรับอย่างมากจากคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ กับการบรรยายพิเศษ จากรองศาสตราจารย์ ดร. Kwah Chee Keong จาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ ในหั…


การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

7 สิงหาคม 2561

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นการพบปะครั้งแรกระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ…


EMBC'18 : The 40th International Conference of IEEE EMBS

3 สิงหาคม 2561

นางสาวคณิตา ดวงแจ่มกาญจน์ นักศึกษาปริญญาเอก จากสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในด้านการแพทย์และชีว…


ตัวอย่าง

เปิดตัวแล้ว ! หนังสือเล่มแรก

17 กรกฎาคม 2561

จากประสบการณ์การสอนและการทำวิจัยทางด้านการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลมายาวนานกว่า 20 ปีของ รศ. นิพนธ์ ธีรอำพน ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้คิดค้นทฤษฎีและวิธีการสร้างปัญญาประดิษฐ์ ท่านได้รวบรวมความรู้และประสบกา…สืบสานประเพณีดีงาม รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส

15 มิถุนายน 2561

ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโสของมหาว…


" สมาร์ทกระติ๊บ " คุมแคลอรี่ข้าวเหนียว

14 มิถุนายน 2561

รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มช. นำผลงานวิจัย Smart kratib : กระติ๊บอัจฉริยะสำหรับควบคุมปริมาณคาร์โบไฮเดรตจากข้าว" ร่วมจัดแสดงในงาน Thailand Innovation Hubs 4.0s ระหว่างวั…