สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่
 ชั้น 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย

อีเมล
 bmei@cmu.ac.th

โทรศัพท์
 053-942-083-4, 061-802-4443

โทรสาร
 053-942-083 ต่อ 18

เฟสบุค
 Biomedical Engineering, Chiang Mai University

ทวิตเตอร์
 @BMEiCMU

ยูทูป
 BMEI CMU

@ ไลน์แอด
 Line ID: biomedcmu