ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปฏิบัติงานนักวิเคราะห์โครงการด้านงานวิจัย ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จันทร์ 24 กันยายน 2561 17:05 น.


รูปภาพ