ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำประตูทางเข้าระหว่างทางเดินหน้าห้อง 404-407 ชั้น 4 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อังคาร 28 สิงหาคม 2561 16:00 น.


รูปภาพ