ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำจุดล้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และผนังห้องปฏิบัติการ 407 ชั้น 4 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จันทร์ 27 สิงหาคม 2561 11:39 น.


รูปภาพ