ข่าวประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมห้องห้องวิจัยทัศนศาสตร์อะตอมควอนตัม (QAO)

8 พฤศจิกายน 2561

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสต้อนรับท่าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั…
บรรยายพิเศษ " AI makes BI more useful "

8 ตุลาคม 2561

ผ่านไปแล้วกับบรรยากาศอันคึกคักและได้รับการตอบรับอย่างมากจากคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ กับการบรรยายพิเศษ จากรองศาสตราจารย์ ดร. Kwah Chee Keong จาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ ในหั…การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

7 สิงหาคม 2561

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นการพบปะครั้งแรกระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ…


EMBC'18 : The 40th International Conference of IEEE EMBS

3 สิงหาคม 2561

นางสาวคณิตา ดวงแจ่มกาญจน์ นักศึกษาปริญญาเอก จากสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในด้านการแพทย์และชีว…
ตัวอย่าง

เปิดตัวแล้ว ! หนังสือเล่มแรก "การประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิทัล ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้"

17 กรกฎาคม 2561

จากประสบการณ์การสอนและการทำวิจัยทางด้านการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลมายาวนานกว่า 20 ปีของ รศ. นิพนธ์ ธีรอำพน ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้คิดค้นทฤษฎีและวิธีการสร้างปัญญาประดิษฐ์ ท่านได้รวบรวมความรู้และประสบกา…สืบสานประเพณีดีงาม รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส

15 มิถุนายน 2561

ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโสของมหาว…


A*STAR กับการอบรม Intensive Engineering Course โดย BMEI

14 มิถุนายน 2561

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในการจัดการอบรมหลักสูตร Intensive Engineering Course: Medical Device Prototyping ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยจาก Agency for Science , Techno…


" สมาร์ทกระติ๊บ " คุมแคลอรี่ข้าวเหนียว

14 มิถุนายน 2561

รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มช. นำผลงานวิจัย Smart kratib : กระติ๊บอัจฉริยะสำหรับควบคุมปริมาณคาร์โบไฮเดรตจากข้าว" ร่วมจัดแสดงในงาน Thailand Innovation Hubs 4.0s ระหว่างวั…